Δημοσιεύσεις του καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη

51. Ναυρίδης Κ., 1983 (Δεκ.), Η διαλεκτική του τρόμου και το φάντασμα της επικαιρότητας, Περιοδικό Σύγχρονα Θέματα.

52. Ναυρίδης Κ., 1981 (Φεβρ.), Ο ιδεολογικός ρόλος της τηλεόρασης στην Ελλάδα, ΑΝΤΙ, 172.

53. Ναυρίδης Κ., 1979, Οι φαντασιακές διαστάσεις της αλλαγής στην σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών, τ. 1.

54. Ναυρίδης Κ., 1979, Η κρίση εξουσίας στη σύγχρονη οικογένεια, Περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, 6.

55. Ναυρίδης Κ., 1977, Συλλογικό υποσυνείδητο και κοινωνική αλλαγή, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 30-31, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα.

Top